Tarieven

FS advocatuur verricht haar werkzaamheden in principe op basis van een vast uurtarief, maar een vaste prijsafspraak vooraf behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast worden, indien van toepassing, zaken behandeld op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering.

Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand bedraagt het uurtarief € 170,00 exclusief BTW, kosten derden en verschotten.
FS advocatuur brengt in tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren geen kantoorkosten in rekening. De tijdsbesteding wordt zorgvuldig bijgehouden en elke maand achteraf gespecificeerd aan u gefactureerd.

Indien gewenst kan een afspraak worden gemaakt voor een gratis eerste informatief gesprek van maximaal een half uur.

Rechtsbijstandverzekering

Prijsafspraak

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om vooraf een totaalprijs overeen te komen die alle werkzaamheden dekt. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en heeft u achteraf geen onzekerheid over de hoogte van de kosten. Vraag vóór aanvang van de zaak naar de mogelijkheden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In geval uw inkomen en/of vermogen beneden de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde normen ligt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogenaamde civiele toevoeging. U bent dan, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen vast bedrag, de zogenaamde eigen bijdrage, verschuldigd. U krijgt daarnaast korting op mogelijke andere kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.
FS advocatuur stelt de aanvraag voor u op en dient deze in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Nadere informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rvr.org.

Let op: het feit dat u procedeert op basis van een toevoeging betekent niet dat u niet in de proceskosten kunt worden veroordeeld indien u een zaak zou verliezen.

Overige kosten

Naast de advocaatkosten dient u rekening te houden met bijkomende kosten zoals griffierechten (de kosten van een procedure voor de rechtbank), deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als het nodig is om derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld een fiscaal- of pensioenadviseur, komen die kosten ook voor uw rekening. Uiteraard worden derden alleen ingeschakeld na overleg met u.

Heeft u nog vragen?

NEEM CONTACT OP