Wetvoorstel tot wijziging van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Sinds 1 mei 1995 is een wettelijke regeling van kracht die de verdeling van ouderdomspensioen na scheiding van huwelijk of geregistreerd partnerschap regelt, de zogenaamde Wet Verevening Pensioenrechten na Scheiding (WVPS). Beide partners hebben op grond van die wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap [...]